04 Jun, 2014

Karangan Cuti 4 (Sr2ScA & Sr2ScD)

Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin meluas kerana banyak memberikan kemudahan kepada orang ramai. Namun, penggunaan kad kredit turut mendatangkan kesan negatif.

Huraikan implikasi penggunaan kad kredit kepada pengguna kad kredit.

09 Mac, 2014

Indeks Rumusan & Pemahaman Umum (Sr2ScA & Sr2ScD)

1. xxx Rumusan 1 (Kerja Sukarela)

2. xxx Pemahaman Umum 1

3. xxx Rumusan 2 (Kesejahteraan Mental Anak-anak)

4. xxx Pemahaman Umum 2

5. xxx Rumusan 3 (Masalah Sosial Remaja)

6. xxx Pemahaman Umum 3


Catatan : Sila tulis tarikh.